Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje

By Agnieszka Kurek-Zasacka Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Cywilizacja europejska to pewien rodzaj historycznej „całości” łączącej nas Europejczyków z kontynentem, na którym żyjemy. Za podstawę naszej cywilizacji uznaje się elementy kultury starożytnej Grecji i cesarstwa rzymskiego oraz chrześcijaństwo. Pomimo tych wspólnych głęboko zakorzenionych tradycji dzisiejsza Europa jest zróżnicowana, a ponadto zmienia się też jej znaczenie i miejsce we współczesnym świecie.

Zróżnicowanie ludności Europy Zróżnicowanie ludności Europy.docx

Migracje Migracje w Europie.docx

What Will You Learn?

  • wskazywać na mapie państwa jednonarodowe i wielonarodowe w Europie;
  • podawać przykłady zróżnicowania kulturowego ludności w Europie;
  • wymieniać główne grupy językowe w Europie i opisywać ich zasięgi na mapie tematycznej;
  • podawać przykłady zróżnicowania religijnego;
  • analizować przyczyny problemu migracji w Europie;
  • charakteryzować procesy migracyjne do Europy i w obrębie kontynentu;
  • wskazywać główne kierunki migracji;
  • wyjaśniać zjawisko kryzysu migracyjnego w XXI wieku.