Synonimy, antonimy, homonimy

By Agnieszka Kurek-Zasacka Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Materiały – prezentacje i zadania:

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/25930900

 

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/45261600

 

Follow up:

1. Wykonajcie wszystkie zadania z drugiego materiału z ZPE.

2. Wykonajcie poniższe zadanie redakcyjne:

Zadanie redakcyjne

Przeredaguj następujący tekst, aby uniknąć powtórzeń słów. Najpierw zaznacz słowa, które się powtarzają, potem zamień je, korzystając  z synonimów:

“Sztuka jest bardzo ważna w życiu człowieka. Nie tylko rozwija ogólną wrażliwość, ale może także inspirować. Przez sztukę człowiek może także rozwijać ogólną wiedzę o rzeczywistości, w której żyje. Życie w świecie sztuki pozwala wniknąć głębiej w rzeczywistość. Sztuka często ujmuje różne rzeczy w bardzo ciekawy i różnorodny sposób, co rozwija horyzonty życiowe człowieka. Człowiek potrzebuje sztuki, ponieważ bez niej rzeczywistość nie byłaby tak ciekawa i różnorodna. Poza tym bez sztuki ludzkość by się w ogóle nie rozwijała.”

3. Dla zainteresowanych:

Zapoznajcie się z fragmentem wstępu do Słownika synonimów i antonimów Piotra Żmigrodzkiego. Wyjaśnijcie, na co i dlaczego należy uważać, kiedy korzysta się ze słownika tego typu podczas pisania lub poprawiania tekstu. Wasze odpowiedzi powinny zawierać 4–5 zdań. (Źródło: Piotr Żmigrodzki, Słownik synonimów i antonimów).

Show More