Strefy klimatyczne i krajobrazowe Ziemi

Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Pogoda to stan atmosfery w krótkich odstępach czasu. Klimat to wszystkie zjawiska pogodowe w długim czasie. Przy określeniu warunków klimatycznych trzeba brać pod uwagę informacje dotyczące wielu czynników pogodowych badanych przez wiele lat.
Czynniki wpływające na klimat to temperatura, różnice między najniższą i najwyższą temperaturą, opady, wiatr, nasłonecznienie czy ciśnienie. Na klimat mogą też wpływać prądy morskie, odległość od brzegów mórz, ukształtowanie terenu (np. w górach im wyżej, tym jest zimniej).
Biorąc pod uwagę roczny przebieg temperatury powietrza oraz jej rozkład w czasie, a także wielkość i rodzaj opadów, wyznaczono 5 stref klimatycznych. Są one ułożone na obu półkulach, symetrycznie względem równika. Strefy te układają się na powierzchni Ziemi w pasy o przebiegu równoleżnikowym. Wiąże się to z kształtem Ziemi i faktem, że w pobliżu równika Słońce świeci najdłużej i najmocniej. Im dalej od równika, tym mniej dociera do Ziemi światła i ciepła słonecznego. Szerokość geograficzna jest więc czynnikiem decydującym o klimacie. Pozostałe czynniki, jak rozmieszczenie lądów, prądy morskie, odległość od morza, mają wpływ na przesunięcia granic stref klimatycznych i na odmiany klimatu w każdej ze stref. Warto pamiętać, że najcieplejszym miesiącem na półkuli północnej jest lipiec, a na półkuli południowej styczeń. Najzimniej jest w styczniu na półkuli północnej, a na południowej – w lipcu.

Wśród stref klimatycznych wyróżnia się:

 • strefę równikową,
 • strefę zwrotnikową,
 • strefę podzwrotnikową,
 • strefę umiarkowaną
 • strefę okołobiegunową.
Ciekawostka

Wierzchołki wysokich gór leżących w strefie równikowej mają inny klimat i możliwe jest tam nawet występowanie lodowców. Przykładem jest wulkaniczna góra Kilimandżaro leżąca w równikowej części Afryki. Warunki panujące w coraz wyższych piętrach roślinności gór są podobne, tak jak w coraz bardziej oddalonych od równika strefach klimatycznych. Dzieje się tak, gdyż temperatura powietrza spada wraz z wysokością.

Istnieje wiele innych czynników wpływających na klimat. Duże znaczenie mają m.in. wysokość obszaru ponad poziomem morza, ukształtowanie terenu, odległość od brzegu morskiego. W związku z tym klimat różnych obszarów leżących w tej samej strefie oświetlenia Ziemi może być bardzo różny.

Temperatura powietrza i wysokość opadów nie zależą wyłącznie od szerokości geograficznej i kąta padania promieni słonecznych. Bardzo dużą rolę odgrywa także wysokość nad poziomem morza. Obszary położone nisko mają klimat łagodniejszy i cieplejszy. W górach jest odwrotnie – częściej panują trudne warunki z niską temperaturą i wysokimi opadami.

Piętra roślinne zmieniają się w podobny sposób jak strefy ułożone w równoleżnikowe pasy na Ziemi. Jeżeli góry leżą w gorącym klimacie, to u ich podnóża spotkamy gęste, wilgotne lasy deszczowe. Wraz z wysokością las będzie się stawał coraz rzadszy. Wysoko w górach zobaczymy już łąki pozbawione drzew, zupełnie jakbyśmy się znaleźli za kołem podbiegunowym w klimacie subpolarnym. Jeszcze wyżej wkroczymy w piętro lodu i śniegu, podobne do obszaru leżącego w pobliżu biegunów Ziemi.

Jakie są strefy krajobrazowe?

Strefy krajobrazowe świata to:

 • wilgotny las równikowy,
 • sawanna
 • pustynia i półpustynia gorąca,
 • roślinność śródziemnomorska,
 • step,
 • las liściasty i mieszany strefy umiarkowanej,
 • tundra,
 • pustynia lodowa
 • tajga (lasy iglaste).
Show More

What Will You Learn?

 • Z tego kursu nauczysz się:
 • -tłumaczyć związek między klimatem a szerokością geograficzną;
 • - wymieniać czynniki wpływające na klimat;
 • - wymieniać strefy klimatyczne Ziemi;
 • - omawiać znaczenie czynników klimatycznych dla życia roślin, zwierząt i ludzi.
 • - omawiać strefy krajobrazowe ziemi
 • - jakie formacje roślinne dominują w każdej strefie krajobrazowej