RETORYKA I WYPOWIEDZI PISEMNE

Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Retoryka ( łac. rhetorica) – sztuka budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej. To nauka zasad sprawnego i pięknego wysławiania się, obejmująca prawidła doboru słów, konstrukcji zdań, posługiwania się tropami i figurami retorycznymi, umiejętnej argumentacji.

Course Content

ŚRODKI RETORYCZNE

  • ŚRODKI RETORYCZNE
    00:00

PRZEMÓWIENIE, PREZENTACJA – dobre praktyki

WYPOWIEDZI PISEMNE