Course Content
Ruch obrotowy Ziemi
Każdego dnia obserwujemy pozorną wędrówkę Słońca i innych ciał niebieskich po naszym niebie. Ale tak naprawdę to nie Słońce się porusza, lecz właśnie Ziemia wykonuje w ciągu doby pełen obrót wokół własnej osi. Ten ruch sprawia, że dzień przechodzi w noc i odwrotnie. Na czym polega ruch obrotowy Ziemi i w jaki sposób się go bada?
0/2
Strefy czasowe na Swiecie
0/1
Gamma_Ruchy Ziemi
About Lesson

Pytania kluczowe:

  1. Co to jest ruch obiegowy i ile trwa?
  2. Jaki wpływ ma nachylenie osi Ziemskiej względem płaszczyzny orbity.
  3. Jak ziemia się oświetlenie Ziemi w ciągu roku.
  4. Jakie są następstwa ruchu obiegowego?
  5. Jak zmienia się długość dnia i nocy w ciągu roku?

Ziemia obiega Słońce w odległości ok. 150 mln km, ale dystans ten waha się od ok. 147 mln km do ponad 152 mln km, ponieważ orbita naszej planety ma kształt elipsy. Lato na półkuli północnej wypada akurat wtedy, gdy Ziemia w swej wędrówce jest bardziej oddalona od Słońca, a zima, gdy znajduje się bliżej. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to jest możliwe, zapoznaj się z lekcją o ruchu obiegowym Ziemi.

Ruch obiegowy Ziemi jest to ruch wykonywany przez Ziemię wokół Słońca. Odbywa się po orbicie w kształcie elipsy zbliżonej do koła. Odległość Ziemi od Słońca zmienia się w czasie ruchu obiegowego. Najbliższe położenie (peryhelium) występuje 2 stycznia i wynosi 147 mln km, a najdalsze (aphelium) występuje 3 lipca i wynosi 152 mln km. Jednakże za średnią odległość Ziemi od Słońca przyjmuje się 150 mln km.

Ruch obiegowy, podobnie jak obrotowy, odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, czyli jest ruchem prawoskrętnym.

Okres obiegu wynosi 365 dni 5 godzin i 49 min i 42 sekund i jest trochę dłuższy niż trwa jeden rok zwykły dlatego by wyrównać tę różnice powstałą z nagromadzonych „dodatkowych” godzin, co cztery lata przedłuża się rok o jeden dzień tj. w lutym zamiast 28 liczymy 29 dni.

W czasie obiegu oś Ziemi utrzymuje stałe położenie. Jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem 66 stopni i 33 minuty i zawsze skierowana w stronę Gwiazdy Północnej. Powoduje to zmienność warunków oświetlenia Ziemi. Prędkość poruszania się Ziemi po orbicie jest niejednakowa. Tym samym powoduje to, że czas trwania poszczególnych astronomicznych pór roku nie jest jednakowy.

Ruch obiegowy Ziemi, a zwłaszcza stałe nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity, powoduje cały szereg skutków.

Najważniejszym z nich są pory roku. Największa ilość energii docierająca do powierzchni Ziemi związana jest z prostopadłym padaniem promieni słonecznych. Dzieje się tak:
– 22.VI – na Zwrotniku Raka (przesilenie Letnie)
– 22.XII – na Zwrotniku Koziorożca (przesilenie zimowe)
– 21.III i 23. IX na równiku (równonoc wiosenna i jesienna)

W ciągu roku zmienia się wysokość Słońca nad horyzontem w czasie górowania, miejsce wschodu i zachodu Słońca oraz długość trwania dnia i nocy. Jedynie na równiku przez cały rok dzień i noc trwają po 12 godz. Poza kołami podbiegunowymi występuje zjawisko dni i nocy polarnych, a w wyższych szerokościach geograficznych (50, 60 szer. geogr. N) zjawisko białych nocy.