Rolnictwo Europy

By Agnieszka Kurek-Zasacka Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

„Rolnictwo to jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki, której głównym celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego. Pewne znaczenie ma również produkowanie surowców przemysłowych służących zaspokojeniu nieżywnościowych potrzeb człowieka (np. włókna roślinne i zwierzęce, skóry, używki).”

Źródło: Encyklopedia PWN

O tym, jak rolnictwo wygląda w Europie na przykładzie Danii i Węgier przeczytasz więcej tu:

Rolnictwo Danii i Węgier.docx

What Will You Learn?

  • czym jest rolnictwo;
  • jakie warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze wpływają na rozwój rolnictwa;
  • wskazywać na mapie politycznej Danię i Węgry;
  • odczytywać dane z wykresów i map tematycznych dotyczących rolnictwa;
  • porównywać warunki dla rolnictwa w Danii i Węgrzech.

Course Content

Rodzaje kasz, zbóż, przyprawy Europy

  • Rodzaje kasz, zbóż i przyprawy Europy
    00:00