Podział polityczny Europy

By Agnieszka Kurek-Zasacka Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Mapa polityczna jest mapą tematyczną przedstawiającą podział obszaru na jednostki polityczne, jakimi są państwa. Jednym z najważniejszych atrybutów niepodległego państwa jest terytorium. Na mapie politycznej granice państw są dokładnie wykreślone, a ich obszar pokrywa się jednolitym kolorem. Oficjalne nazwy państw są dłuższe i zawierają odnośniki do historii lub ustroju politycznego, natomiast na mapie politycznej używa się powszechnie stosowanych nazw skróconych.

Mapa polityczna Europy.docx

What Will You Learn?

  • odczytywać treść mapy politycznej Europy;
  • określać położenie państw na mapie politycznej Europy;
  • wskazywać na mapie politycznej największe państwa w Europie;
  • określać położenie Polski względem innych krajów na mapie politycznej Europy;
  • opisać najważniejsze zmiany mapy politycznej Europy w końcu XX wieku i na początku XXI wieku.