Wypowiedzi pisemne

By Agnieszka Kurek-Zasacka Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

W jaki sposób pracować nad wypowiedzią pisemną

 I. Etapy Twojej pracy

 1. Wybór tematu;
 2. Przygotowanie planu wypowiedzi i skonsultowanie z nauczycielem;
 3. Praca nad redakcją pracy, złożenie skończonej pracy (w zeszycie wypowiedzi pisemnych) u nauczyciela,
 4. Informacja zwrotna oraz plan poprawy
 5. Złożenie poprawionej wersji pracy, uwzględniającej wskazówki i plan pracy u nauczyciela – (w zeszycie)

II. Kryteria:

 1. Zgodność z tematem
 2. Trójdzielna, graficznie uporządkowana (akapity) kompozycja pracy
 3. Poprawność i sprawność języka (ortograficzna, interpunkcyjna, frazeologiczna, składniowa, stylistyczna)
 4. Poprawność merytoryczna (spójność, sensowność, trafność / wyczerpujący charakter treści / argumentacji)
 5. Liczba słów
 6. Estetyka zapisu i pracy
 7. Terminowość

II. Wzór oceny:

 1. Mocne strony („Zgodność z tematem, trójdzielna kompozycja, podział na akapity, sprawny i poprawny język…” itd.)
 2. Słabsze strony („Niezgodność / niepełna zgodność z tematem, braki / usterki / … w kompozycji – …, usterki / błędy językowe …” itd.)
 3. Wskazówki do dalszej pracy („Zwracaj uwagę na…”, „Pamiętaj o….”, „Powtórz zasady …” itp.)
 4. Zadania do wykonania („Popraw…; „Przećwicz…”, „Zredaguj ponownie…”, „Zapisz…”, „Przeczytaj…”, „Dowiedz się…”, „Zapoznaj się…” i itp.)

Zadania do wykonania muszą być omówione z nauczycielem.

Show More

Course Content

Które założenia metody Montessori pomagają mi w nauce, a które mi przeszkadzają i dlaczego?

 • Które założenia metody Montessori pomagają mi w nauce, a które mi przeszkadzają i dlaczego?
  00:00

RECENZJA