KRÓLOWIE ELEKCYJNI

By Agnieszka Kurek-Zasacka Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Przyczyny wojen ze Szwecją

Walka o tron szwedzki

Wojna o Inflanty

Walka o ujście Wisły

Rozejmy w Starym Targu i Sztumskiej Wsi

Husaria i jej rola w polskiej armii

What Will You Learn?

  • 1. Przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją
  • 2. Gdzie stoczono największe bitwy polsko-szwedzkie
  • 3. Skutki wojen polsko-szwedzkich
  • 4. Husaria, czyli ciężka artyleria konna
  • POTOP SZWEDZKI
  • 1. Przyczyny szwedzkiego najazdu na Polskę w 1655 roku
  • 2. W jaki sposób społeczeństwo polskie odparło najazd Szwedów
  • 3. Dlaczego obrona klasztoru na Jasnej Górze była momentem decydującym w wojnie polsko-szwedzkiej
  • 4. Na czym polegał sposób walki oddziałów Stefana Czarnieckiego ze Szwedami
  • 5. Jakie były skutki potopu szwedzkiego dla Rzeczypospolitej

Course Content

STULECIE WOJEN

POTOP SZWEDZKI

POWSTANIE CHMIELNICKIEGO

WOJNY Z TURCJĄ
1. Przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Turcją 2. Najważniejsze bitwy Polaków z Turkami 3. Najsłynniejsi polscy dowódcy w wojnach polsko-tureckich 4. Odsiecz wiedeńska

KRYZYS RZECZYPOSPOLITEJ
1. Skutki wojen toczonych w XVII wieku przez Polskę 2. Wpływ zasady "liberum veto" na funkcjonowanie Rzeczypospolitej 3. Nieudane próby reform kraju przez króla Jana II Kazimierza 4. Stosunek szlachty do problemów państwa