GAMMA_KONTYNENTY I OCEANY NA ZIEMI

Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Podział Ziemi na półkule:

Półkule ziemi to dwie równe części Ziemi, oddzielone płaszczyznami. Można je dzielić według różnych kryteriów, np.:

W przeszłości wszystkie kontynenty były połączone w jeden duży albo rozpadały się na mniejsze, ale zawsze ich położenie było inne niż obecnie. Ruch kontynentów i oceanów po powierzchni naszej planety ciągle trwa.

Kontynenty to wielkie obszary lądowe otoczone wodami oceanów i mórz. Każdy fragment kuli ziemskiej, który nie jest zalany wodami mórz i oceanów, nazywamy lądem. Wśród lądów wyróżniamy wielkie obszary o powierzchni wielu milionów kilometrów kwadratowych, nazywając je kontynentami oraz małe fragmenty lądów nazywane wyspami. Natomiast oceany tworzą Wszechocean, czyli słoną powłokę wodną występującą na powierzchni Ziemi. Całą powierzchnię kuli ziemskiej można ogólnie podzielić na obszary lądowe i wodne (morskie). Przeważająca część powierzchni naszej planety pokryta jest wodami (71%). Łączne zasoby wodne Ziemi oceniane są na niespełna 1,4 mld km3.

Na Ziemi wyróżnia się 7 kontynentów:

 • Azja
 • Afryka
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Antarktydę
 • Europę
 • Australię

CIEKAWOSTKA:

Europa i Azja w rzeczywistości tworzą jeden wielki kontynent- Eurazję. Dzieli się go jednak umownie na dwie części, ze względu na występujące między nimi różnice kulturowe i historyczne.

Wody słone pokrywające powierzchnię Ziemi tworzą ocean światowy. Jest on umownie podzielony na 5 dużych obszarów nazwanych oceanami. Są to:

 •   Ocean Spokojny (nazywany Pacyfikiem)
 •   Ocean Atlantycki
 •   Ocean Indyjski
 •   Ocean Południowy
 •   Ocean Arktyczny

 

Show More

What Will You Learn?

 • Z tego kursu dowiesz się:
 • - Ile jest kontynentów na Ziemi
 • - Ile jest oceanów na Ziemi
 • - Które z kontynentów i oceanów są największe
 • - Jak dzielimy kulę Ziemską i na których półkulach leżą kontynenty i oceany