Course Content
Czynniki kształtujące klimat
0/1
Cechy klimatu Polski
0/1
Alpha_Beta_Klimat Polski
About Lesson

Pytania kluczowe:

  1. Jaka jest różnica między pogodą a klimatem?
  2. Jakie czynniki kształtują klimat?
  3. Jakie główne czynniki kształtują klimat Polski?
  4. Jaki wpływ na klimat i pogodę mają główne masy powietrza.