KARTA ROWEROWA

By Agnieszka Kurek-Zasacka Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Przykładowy test na kartę rowerową
(test z jedną prawidłową odpowiedzią)

1. Które zachowanie pieszego jest poprawne:

A. przebieganie przez jezdnię,

B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach wyznaczonych,

C. wchodzenie na torowisko, gdy zapory są opuszczone.

2. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo:
A. tylko, gdy w grupie jest co najmniej trzech pieszych,

B. tylko w przypadku ustawienia przed tym znakiem specjalnego znaku
drogowego,

C. zawsze.

3. Włączając się do ruchu, rowerzysta powinien:
A. przyśpieszyć, aby zdążyć przejechać przed nadjeżdżającymi pojazdami,

B. ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom będącym w ruchu,

C. ustąpić pierwszeństwa tylko samochodom.

4. Kierującemu rowerem zabrania się:
A. jazdy prawą stroną drogi,

B. jazdy po autostradzie i drodze ekspresowej,

C. jazdy, trzymając jedną rękę na kierownicy.

5. Przed skręceniem w lewo na drodze dwukierunkowej kierujący rowerem
powinien ustawić się:

A. na pasie ruchu najbliższym osi jezdni,

B. na dowolnym pasie ruchu,

C. na prawym pasie ruchu.

Show More

Course Content

PRZYKŁADOWY EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

  • Pytania do egzaminu na kartę rowerową Maj 2023
    00:00