KARTA ROWEROWA

By Iwona Warowna Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Witajcie uczniowie,

NA DRODZE

Droga, to wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, parkingu, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa.

 

Elementy drogi
Elementy drogi

 

POJAZD UPRZYWILEJOWANY

Na ostatniej lekcji poznawaliście zagadnienia dotyczące wypadków na drogach. Omówiono i przeanalizowano rodzaje zdarzeń, które mogą mieć negatywne konsekwencje.

Przerabialiśmy też materiał dotyczący pojazdu uprzywilejowanego.

Pojazd uprzywilejowany to: pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich ( lub nieb.czerwonych) świateł błyskowych oraz jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

Pierwszeństwo przejazdu: to znaczy obowiązkowo przepuścić wszystkie pojazdy nadjeżdżające drogą poprzeczną (główną) z lewej i prawej strony.

Widząc pojazd uprzywilejowany: mamy bezwzględny obowiązek ustąpić mu drogi, należy wtedy zjechać jak najbliżej krawędzi jezdni lub zatrzymać się  aby utworzyć wolną drogę przejazdu.

 

PIECHOTĄ PO MIEŚCIE

Pieszy – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej

 

 

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny.

Zasada ta obowiązuje pojazdy, rowerzystów na drogach dla rowerów, a także pieszych na chodnikach. Pieszy jako uczestnik ruchu drogowego podlega szeregowi obowiązków. Podstawowym obowiązkiem pieszego jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Powodzenia w zdobywaniu wiedzy,

Iwona Warowna

Show More