• Rozbiór gramatyczny, gdzie określamy części mowy,
  • Rozbiór logiczny, gdzie określamy części zdania.