• części zdania (wykonujemy tzw. rozbiór logiczny),
  • części mowy (wykonujemy tzw. rozbiór gramatyczny).