Course Content
Geologia Europy
About Lesson

Geologia Europy – skały i minerały

– Gdzie w Europie można spotkać poszczególne rodzaje skał?

– Co mogą skały powiedzieć o historii geologicznej Europy?

https://zywaplaneta.pl/wp-content/uploads/2021/09/Cykl-skalny.jpg

Follow up’s:

Stwórz mapę Europy z wybranymi masywami górskimi,

– potrafisz wskazać wybrane pasma górskie ( Mapa Europy Waseca do odrysowywania )