TLENKI I WODOROTLENKI

Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Co to są tlenki?

Tlenki  to nieorganiczne związki chemiczne. Zbudowane są  z tlenu i innego pierwiastka chemicznego. W tlenkach  tlen jest na -II stopniu utlenienia.

Tlenki powstają w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (spalanie, utlenianie) oraz rozkładu związków zawierających tlen.

Najbardziej rozpowszechnionymi tlenkami w przyrodzie są:

  • krzemionka, czyli główny składnik  piasku kwarcowego (SiO2),
  • woda (H2O),
  • tlenek żelaza (III), (Fe2O3),
  • tlenek glinu (Al2O3),
  • tlenek węgla (IV) (dwutlenek węgla) (CO2).

Metody otrzymywania tlenków:

1. Reakcja pierwiastka z tlenem, np.

4Al + 3O2 →2Al2O3

Mg + O2→MgO,

S + O2→ SO2

 

2.Reakcja utleniania  tlenków, np.

2SnO + O2→ 2SnO2

SO2 + O2→ SO3,

CO + O2→ CO3

 

3. Reakcja redukcji  tlenków, np.

CO2 + C→ 2CO,

CO2 + Mg→ MgO + CO;

 

4. Reakcja rozkładu termicznego soli, np.

CaCO3→ CaO + CO2,

MgSO3→ MgO + SO2

 

5. Reakcja rozkładu wodorotlenków,np.

Cu(OH)2→ CuO + H2O,

Fe(OH)2→ FeO + H2O

 

6. Reakcja utleniania związków chemicznych, np.

CH4 + 2O2→CO2+ 2H2O,

4NH3 + 5O2→ 4NO + 6H2O

 

7. Reakcja rozkładu  tlenków, np.

N2O3→NO + NO2

2H2O2→ 2H2O + O2

 

8. Reakcja nietrwałych kwasów tlenowych, np.

H2CO3→ H2O + CO2;

H2SO3→H2O + SO2;

 

W O D O R O T L E N K I

 

Co to są wodorotlenki?

 

Wodorotlenki to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomu metalugrup wodorotlenowych.

Możemy je opisać ogólnym wzorem:

                           Mn(OH)n

 

M – atom metalu

– OH –  jednowartościową grupę wodorotlenową

n – ilość grup wodorotlenowych (wartościowość metalu).
Liczba grup wodorotlenowych zależy od wartościowości metalu w danym wodorotlenku – czyli grup wodorotlenowych jest tyle jaka jest wartościowość metalu.

 

Metody otrzymywanie wodorotlenków:

1.Reakcja aktywnego pierwiastka (grupa I-II układu okresowego) z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek i wydziela się wodór np.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

2.Reakcja aktywnego tlenku metalu z wodą np.

Na2O + H2O → 2NaOH

MgO + H2O → Mg(OH)2

3.Reakcja wymiany np.

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

 

 

Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenków:

Dysocjacja elektrolityczna – to proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika. Zasady dysocjują na kationy metalu (Mn+) i aniony wodorotlenowe (OH).

Ogólny wzór dysocjacji elektrolitycznej zasad

                              M(OH)n → Mn+ + nOH

 

Przykłady dysocjacji elektrolitycznej wodorotlenków:

KOH → K+ + OH

Wodorotlenek potasu (KOH) dysocjuje (czyli rozpada się) pod wpływem wody na jednododatni kation potasu i jednoujemny anion wodorotlenkowy. Zarówno kation potasu, jak i anion wodorotlenkowy są w roztworze wodnym otoczone cząsteczkami wody.

 

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH

Wodorotlenek wapnia dysocjuje na dwudodatni kation wapnia i dwa jednoujemne aniony wodorotlenkowe.
Liczba powstających w wyniku dysocjacji ładunków dodatnich jest równa liczbie powstających ładunków ujemnych.

 

Show More

What Will You Learn?

  • Dzisiaj nauczysz się co to są wodorotlenki, jak one powstają i jak dysocjują.

Course Content

przykład