Tag: CZŁOWIEK UKŁADY WEWNĘTRZNE CZŁOWIEKA

  • SKÓRA Temat zakończony

    SKÓRA Temat zakończony

    Pytania KLUCZOWE : Określ podstawowe funkcje skóry; Rozpoznajesz elementy budowy skóry i potrafisz wskazać na planszy i modelu; Wyjaśniasz, jaka jest rola naskórka i skóry właściwej; Potrafisz scharakteryzować warstwy skóry; Opisujesz termoregulacyjną funkcję skóry; Określasz związek budowy elementów skóry z pełnionymi przez nią funkcjami; Podajesz argumenty świadczące o tym, że skóra jednocześnie oddziela organizm od środowiska i go z nim […]